WYCHOWANY MALUCH – szkolenie dla psów do 4 miesiąca życia

Pies chętnie się uczy i lubi współpracować. Zajęcia wychowawcze polecamy czworonogom po Psim Przedszkolu, dorastającym i dojrzewającym psom,
jak również psom dojrzałym, które nigdy nie były szkolone.
Warto mieć w domu przyjaciela, znającego jakie jest jego miejsce w stadzie (Rodzinie), który będzie wykonywał komendy, będzie po prostu słuchał członków swojego stada (Rodziny). Instruktorzy: profesjonaliści, instruktorzy
i egzaminatorzy psów ratowniczych przy PSP oraz szkoleniowcy z zakresie posłuszeństwa IPO.
Pierwsze zajęcia to cześć teoretyczna, reszta – zajęcia praktyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb psa.
Teoria

 • Czym i jak nagradzać psa.
 • Jak się bawić i czym.
 • Budowanie więzi i dobrych relacji z psem.
 • Hierarchia w stadzie.
 • Jak uczą się dorosłe psy.
 • Czytanie mowy ciała psa.
 • Co to jest samokontrola.
 • Trening motywacyjny.
Praktyka

 • Nauka skupiania się psa na właścicielu.
 • Nauka podstawowych komend, siad, leżeć, stój.
 • Nauka podstawowych komend przy nodze. Noga.
 • Chodzenie na luźnej smyczy.
 • Chodzenie bez smyczy.
 • Zostań.
 • Przywołanie do mnie.
 • Bieganie na rozkaz z przywołaniem na smyczy.
 • Bezwarunkowe przywołanie.
 • Aport.

Zakres tematyczny kursu.

W trakcie kursu taki sam zakres tematyczny realizowany jest z dziećmi, które materiał szkoleniowy przerabiają z drugim instruktorem, z psem, które ma opanowane wyżej wymienione umiejętności. Po takim kursie dziecko jest świadome, że pies jest członkiem rodzinnego stada, a nie zabawką.

Czas trwania pełnego szkolenia:

8 zajęć po 60 minut zegarowych + 15 minut bezpłatnych na przygotowanie do zajęć.