MISJA PSARVARD

PIES DLA CZŁOWIEKA, CZŁOWIEK DLA PSA

Spółdzielnia socjalna Psarvard jest podmiotem ekonomiki społecznej
stworzonym przez osoby niepełnosprawne oraz instruktorów i przewodników psów ratowniczych.
Celami statutowymi spółdzielni jest działalność w zakresie reintegracji społecznej
dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Psarvard prowadzi działalność w zakresie:

KOMERCYJNYM:

 

 1. Szkoleń psów, w szczególności psów dla osób z niepełnosprawnościami:
  • psie przedszkole – podstawy posłuszeństwa i socjalizacji
   – MODUŁ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH PSY
   – wg autorskiego, prawnie chronionego programu szkoleniowego.
  • psie posłuszeństwo – MODUŁ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH PSY
   – wg autorskiego, prawnie chronionego programu szkoleniowego.
   W obu szkoleniach udział mogą brać z dorosłymi dzieci od lat 3.
  • tropienie użytkowe
 2. Edukacja:
  • bezpieczeństwo kontaktów z psami dla najmłodszych – warsztaty o praktycznym charakterze dla dzieci od lat 3
  • AKTYWNA DOGOTERAPIA – zarówno dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych
  • pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia seminaryjne dla właścicieli psów
 3. Doradztwo:
  • wybór i zakup psa
  • wybór i zakup psa dla osoby niepełnosprawnej – szkolenie psa asystującego/serwisowego
  • pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia seminaryjne dla właścicieli psów

POŻYTKU PUBLICZNEGO:

 

 • autorskie projekty szkoleniowe, prawnie chronione w zakresie psa w kierunku asystującym/serwisowym
 • poszukiwanie Sponsorów na szkolenia psa w kierunku asystującym/serwisowym
 • realizacja zadań publicznych