PIES - TOWARZYSZ, ASYSTENT, PRZYJACIEL

Bezpłatne szkolenia dla niepełnosprawnych właścicieli psów w ramach dotowanego ze środków PFRON projektu pod nazwą Pies-Towarzysz, Asystent, Przyjaciel
Realizator: Spółdzielnia Socjalna Psarvard.

 

Szkolenia adresowane są do osób niepełnosprawnych i rodzin z osobą,
w tym dzieckiem niepełnosprawnym posiadających psa.
Zajęcia obejmować będą ćwiczenia z socjalizacji i posłuszeństwa
oraz przystosowania czworonoga do pomocy osobie niepełnosprawnej.

Cel projektu

 

Wyszkolenie psów w kierunku asystujących w grupie osób z niepełnosprawnościami ułatwi codzienną egzystencję osoby niepełnosprawnej. Zwiększy tym samym mobilność takiej osoby, zachęci do kontaktów
z innymi ludźmi, poprzez wychodzenie na spacery i rozmowy z innymi posiadaczami psów – przyczyni się
do aktywności społecznej.
W przypadku osób z takimi dysfunkcjami jak: ograniczona sprawność ruchowa, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe – pies przystosowany do takiej osoby pełni rolę terapeutyczną, szczególnie w sferze psychiki
i rehabilitacji społecznej.